หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ที่พักลองสเตย์ ประชาสัมพันธ์ ข่าวท่องเที่ยว กิจกรรม ข้อมูลงานวิจัย
Thai English Japan

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Hot line 24 hrs. 0-2401-1111, โทร. 0-2219-4010-7 แฟกซ์ 02-216-6512, อีเมล : longstay@tourism.go.th
ประชาสัมพันธ์ (News)
สถานที่ติดต่อศูนย์ประสานการท่อง เที่ยวพำนักระยะยาว
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism) สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Hot line 24 hrs. 0-2401-1111, โทร. 0-2219-4010-7 แฟกซ์ 02-216-6512, อีเมล : longstay@tourism.go.th
more detail
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว แบบพำนักระยะยาว
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 - 2557
more detail
รายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชฑูตที่สำคัญ
สถานเอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักของสถานเอกอัครราชฑูตต่างๆ ได้นำส่งรายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของของสถานเอกอัครราชฑูตที่สำคัญ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว
more detail
การตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติที่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำนักได้ 1 ปี (Non-Immigrant Visa “O-A” Long Stay)
Non-Immigrant Visa รหัส “O-A” (Long Stay) เป็นการตรวจลงตราสำหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อพักผ่อน โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างที่พำนักในประเทศไทย
more detail
download มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ
more detail
กิจกรรม (Activity)
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสทองของผู้ประกอบการไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ท่านใดที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสทองของผู้ประกอบการไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และบริษัทพาราไดซ์ ไทยลองสเตย์ จำกัด เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น ณ ห้องแคทลิยา 2 (ชั้น 3) โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
more detail
ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต เชิญคณะกรรมการกรมการท่องเที่ยวลงตรวจประเมินสถานประกอบการ
คณะกรรมการกรมการท่องเที่ยว และศูนย์ประสานการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ได้รับเชิญตรวจประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต หาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับมาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาวจากกรมการท่องเที่ยว
more detail
มนุษยศาสตร์ มช.จัดเสวนา ‘ชาติพันธุ์ลองสเตย์-คนญี่ปุ่นทำอะไรที่เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาเรื่อง “ชาติพันธุ์ลองสเตย์-คนญี่ปุ่นทำอะไรที่เชียงใหม่” ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ อ.พนิดา อนันตนาคมน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเรื่องที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ป.เอก เกี่ยวกับคนญี่ปุ่นมาทำอะไรที่เชียงใหม่ และการเข้ามาติดต่อกับไทยในรูปแบบการท่องเที่ยว รวมทั้งในเรื่องเจ้าของบ้านและผู้มาพักอาศัย และคำจำกัดความของลองสเตย์คือการท่องเที่ยวหรือการย้ายถิ่นกันแน่ โดยเน้นด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น Longstay Tourism หรือดำรงชีวิตด้วยการเที่ยว โดยมี นักวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้อย่างคับคั่ง
more detail
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2555
“พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 (Thailand Tourism Standard 2012)” เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนเกิดการรับรู้ และมั่นใจในบริการการท่องเที่ยวไทยที่เน้นคุณภาพอีกด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี
more detail
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดและต้อนรับในการประชุม The 3rd Wellness Spa Service Requirements Project Group Meeting จัดโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดและต้อนรับในการประชุม The 3rd Wellness Spa Service Requirements Project Group Meeting จัดโดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
more detail
ข่าวสารการท่องเที่ยว (Travel News)
ท่องเที่ยวเชียงราย-ญี่ปุ่น จับมือบูมตลาดพักระยะยาว...
ท่องเที่ยวเชียงราย-ญี่ปุ่น จับมือบูมตลาดพักระยะยาว... นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าฯ เชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีลงนามโครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างนายอภิชา ตระสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ และนายมิชายะ โอกาโน ประธานบริษัทเวิร์คกิ้ง จำกัด ที่ห้องประชุมดอยคำ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ “เชื่อว่าคนกลุ่มนี้สนใจมาพำนักที่เชียงรายมาก แต่ไม่ค่อยทราบข้อมูลมากนัก แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีสภาพอากาศเย็นสบายคล้ายเมืองฮิโรชิมาก็ตาม”
more detail
3 ชาติลงขัน1.5พันล้าน ลองสเตย์นานาชาติ
นักธุรกิจไทย-จีน-ญี่ปุ่นลงขัน 1.5 พันล้าน ผุด"ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพผู้สูงอายุ"ภายใต้ชื่อโครงการแตงริเวอร์ไซต์ บนพื้นที่ 40 ไร่ จ.เชียงใหม่
more detail
10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวไทย ยอดฮิต รับลมหนาว
หนาวนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมาแนะนำ.. รับรองได้ว่าถ้าได้เดินทางไปแล้ว จะไม่ผิดหวัง
more detail
ไทยขึ้นแท่นสุดยอดจุดหมายนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเดินทางไปต่างประเทศทุกวันนี้ ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีคนอีกหลายล้านคน ที่บินไปประเทศอื่นเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ดีกว่า โดยประเทศไทยกลายเป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก เราไปติดตามเรื่องราวของการแพทย์ในไทย พร้อมๆกับอีก 7 ประเทศที่สถาบันการแพทย์ขึ้นชื่อให้เป็นที่สุด
more detail
ททท.เร่งดึงลองสเตย์แดนซามูไร
ปัจจุบันประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ต่างเปิดศึกกลยุทธ์อย่างหลากหลายและดุเดือด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป้าหมายเพื่อช่วงชิงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกันอย่างคึกคัก หลังจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาประเทศในอาเซียนต่างให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และมีการดึงนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเข้าประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงและสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่จำกัดฤดูกาล เช่น กลุ่มวัยเกษียณจากประเทศญี่ปุ่นที่นิยมเดินทางและเข้าพำนักระยะยาว (ลองสเตย์) ในต่างประเทศปีละหลายเดือนติดต่อกัน
more detail
ททท.ปรับแผนดึงนักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
ททท.เผยกลุ่มสแกนดิเนเวียนมาไทยอืด หลังยอดชาร์เตอร์ไฟลต์อิ่มตัว ผนึกการบินไทยเจาะกลุ่มเอฟไอที พร้อมโรดโชว์บุกตลาดใหม่เพิ่ม
more detail
ประเทศไทย Medical Hub แห่งอาเซียน
ประเทศไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์ กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของเอเชียตามนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล โดยภาคบริการสุขภาพสามารถสร้างรายได้มูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ โดยสิ้นสุดปี 2554 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับบริการสุขภาพในประเทศไทยกว่า 2.2 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ราว 97,874 ล้านบาท
more detail
‘โอกาส' หรือ ‘วิกฤติ' ธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน
ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญที่คนไทยและประเทศร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศ กำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 58 ทุกภาคธุรกิจ กำลังจับจ้องจุดเปลี่ยนผ่านนี้ จะกลายเป็น ‘โอกาส” หรือเป็น ‘วิกฤติ” ต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
more detail
ไทย-สหราชอาณาจักร ตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 2 เท่าในปี 2561
นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนาย Hugo Swire รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ได้แถลงข่าวร่วมกันภายหลังการประชุมการหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร (Thai – UK Strategic Dialogue) ครั้งที่ 1 ณ กระทรวงการต่างประเทศ
more detail
“Thailand Medical and Wellness Familiarization trip 2013”
นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การทองเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.มีแผนรุกตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น จึงจัดงาน “Thailand Medical and Wellness Familiarization trip 2013” ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนสิงหาคม 2556 หลังไทยติดอันดับผู้นำการท่องเที่ยวทางการแพทย์และด้านสุขภาพความงาม 1 ใน 5 ของโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน สร้างรายได้เมื่อปี 2555 ...
more detail
"ญี่ปุ่น"ขอ"ไทย"ขยายระยะเวลาวีซ่าของนักท่องเที่ยว
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2556) เวลา 12.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ภายหลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมนานาชาติ The Future of Asia นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งประธานบริษัท Nikkei เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรม Imperial กรุงโตเกียว
more detail
เตรียมทุ่มปั้นเชียงใหม่เมืองลองสเตย์โยงเที่ยว 4 จังหวัด อัพรายได้หมื่นล้าน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลักดันธุรกิจลองสเตย์เต็มที่ วางเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เผยญี่ปุ่นย้ายมาปักหลักแล้วกว่า 3 หมื่นคน คาดจะเติบโตอีก 20% ชี้กฎระเบียบภาครัฐและภาษายังเป็นอุปสรรค เอกชนชี้ต้องแบรนดิ้งเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเมืองลองสเตย์ ดันรายได้พุ่งปีละหมื่นล้า
more detail
เมดิคัลทัวร์ไทยเฟื่องไฮโซจีนดันรายได้ 2.8 แสนล้าน
องค์การการท่องเที่ยวโลกประกาศรายงานว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้การท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก เมื่อปี 2555 รายจ่ายการท่องเที่ยวในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนสร้างสถิติสูงขึ้นเป็น 102,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปี 2554 และประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบอยู่ไม่น้อย ทั้งจากความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น และก่อนหน้านี้ นักท่องเที่ยวจีนก็ถือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณสูงสุดในการเข้ามาเมืองไทย ด้วยจำนวน 2.7 ล้านคนและยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ...
more detail
กระทรวงสาธารณสุข ชูเอกลักษณ์แพทย์แผนไทยเป็นจุดขายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าทำแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ชูเอกลักษณ์แพทย์แผนไทยเป็นจุดขายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
more detail
ไทยขึ้นแท่นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก
ไทยขึ้นแท่นจุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก หนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ก็คือการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศทุกวันนี้ มีคนจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ได้ดั้นด้นนั่งเครื่องบินไปไกลๆ เพื่อชื่นชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ดื่มด่ำกับธรรมชาติและวัฒนธรรมอันแตกต่าง รวมถึงชอปปิงสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางเพื่อมารับการรักษาทางการแพทย์ด้วย โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 7 ล้านคน ที่มุ่งหน้าสู่เมืองนอก เพื่อไปใช้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
more detail
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Long Stay รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มาพำนักในเชียงใหม่กว่า 3 พันคน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Long Stay เรื่อง มุมมองของผู้ประกอบการญี่ปุ่นต่อตลาดท่องเที่ยว Long Stay ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม แหล่งการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay มาพำนักกว่า 30,000 คน ในจำนวนนี้มีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยแบบ Long Stay กว่า 3 พันคน การประชุมดังกล่าวเพื่อเจาะลึกธุรกิจ Long Stay โดยนำนักธุรกิจที่เกี่ยวกับ Long Stay ในประเทศญี่ปุ่นมาพบปะแลกเปลี่ยน จับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทย เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน
more detail
ญี่ปุ่นแนะเชียงใหม่พัฒนาคน-ทำตลาด เพิ่มโอกาสธุรกิจ " Long Stay "
ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเผยคนญี่ปุ่นสนใจพัก Long Stay ที่เชียงใหม่ เบื้องต้นต้องสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ชี้คนสูงอายุที่ญี่ปุ่นมีเยอะหากอยากได้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องดูแลผู้สูงอายุ-ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ เพื่อรองรับชาวญี่ปุ่นที่จะเข้ามา พร้อมแนะพัฒนาด้านการตลาดด้วยเหตุข้อมูลธุรกิจ Long Stay ของไทยยังมีน้อยในญี่ปุ่น...
more detail
โรงแรม 4 - 5 ดาวเชียงรายเต็ม ยุโรป-ออสซี่-เวียดนามแห่พัก
ผู้ประกอบการโรงแรม 4-5 ดาวเชียงรายรับทรัพย์กรีนซีซั่น กลุ่มยุโรป-ออสเตรเลียเข้าพักเกือบเต็มทุกโรงแรม ขณะที่เศรษฐีเวียดนามตอนเหนือ 2 หมื่นคนฮิตทัวร์เมืองเชียงราย ด้านกลุ่มลองสเตย์ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมันปักหลักเกือบ 4,000 ครอบครัว
more detail
ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่อาเซียน
กรมท่องเที่ยวจับมือนิด้า ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่อาเซียน นำร่องเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต หวังเรียกความประทับใจลูกค้าต่างชาติกลับมาเที่ยวซ้ำ
more detail
คอลัมน์: เออีซีกับ ม.หอการค้าไทย: เตรียมพร้อมอุตฯท่องเที่ยวรับเออีซี
'บีโอไอ'เลื่อนใช้กฎหมายลงทุนฉบับใหม่
idea: ลองสเตย์'มีสุข'
Centre Point moves out of apartments
ลูกพาแม่เที่ยว อยุธยาราตรี แสงสีมรดกโลก
บทความ (Articles/Content)
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ........โอกาสของไทยในการรุกตลาดอาเซียน
“การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วย การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพ ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้การส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับเป็นช่องทางสำคัญที่สามารถเพิ่มพูนรายได้จำนวนมากเข้าประเทศ และมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้งการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีการเปิดเสรีภาคบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ที่ถูกกว่า ด้วยมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และความพร้อมในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งบริการรองรับด้านการท่องเที่ยว
more detail
งานประเพณีลอยกระทงสุโขทัย ติดอันดับ 1 ใน 10 สิ่งสุดยอดเทศกาลของโลก
นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุโขทัย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แสดงถึงความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ที่เว็บไซด์ skyscanner ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ลงบทความแนะนำเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของโลก ในหัวข้อ "10 of the World's Most Amazing Festivals" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน โดยแนะนำเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เป็นเทศกาลตระการตาอันดับที่ 2 จากเทศกาลที่ได้รับการแนะนำ 10 แห่ง
more detail
ไทย คว้าประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม 9 ปีติด
ประเทศไทยได้รับรางวัลประเทศท่องเที่ยวยอดเยี่ยม (The Best Tourist Country) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากงานประกาศผลและมอบรางวัลการท่องเที่ยว ประเทศนอร์เวย์ ปี 2555 (Norway Grand Travel Award 2012) โดยนิตยสาร Travel News
more detail
สำรวจสถานประกอบการธุรกิจ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท เกสเฮ้าส์
สำรวจสถานประกอบการธุรกิจ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ เมื่อปี 2550 และรายชื่อโรงแรมจากสมาคมโรงแรมไทย
more detail
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สรุป สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปี 2554 และแนวโน้มปี 2555มีรายละเอียดดังนี้
more detail
ไทยติดอันดับ 9 ใน 10 ประเทศสุดยอดที่พักกาย-พักใจสำหรับชาวอเมริกันวัยเกษียณฯ
เมืองไทยยังน่าเที่ยวในสายตาต่างชาติ โดยสื่อมะกันเผย ไทยติดอันดับ 9 ใน 10 ประเทศสุดยอดที่พักกาย-พักใจสำหรับชาวอเมริกันวัยเกษียณฯ โดยระบุว่าที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงแต่สะดวกสบายผู้คนท้องถิ่นเป็นมิตร
more detail
อันดับเมืองน่าอยู่ของโลก กรุงเทพฯ อยู่หนไหน?
ประชากรและการพัฒนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำบทความในการจัดอันดัยเมืองน่าอยู่ของโลกในปี 2011 โดย Economist Intellgence Unit (EIU) ซึ่งเป็นผู้จัดทำนิตยสารดิอิโคโนมิสต์ (The Economist) นิตยสารทางเศรษฐกิจชั้นนำของโลก ซึ่งคุณสักกรินทร์ นิยมศิลป์ ได้เรียบเรียงและกล่าวถึงกรุงเทพฯ ได้อย่างน่าสนใจ
more detail
Why “Long stay” in Thailand?
It is incredible that such a short word, ‘Longstay’, has established such a notable friendship and relationship between us and our readers.
more detail
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตลาดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โอกาสทองของผู้ประกอบการไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
พันธกิจฟื้นฟูเพิ่มจำนวนนักท่อเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศไทย
ข้อมูลงานวิจัย (Research)
รูปแบบที่พักแบบพำนักระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย
ผู้วิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ทำวิจัย : 2550
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

more detail
ททท.เพิ่มข้อมูล Marketing Intelligence 2012 - 2013
กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ทำการเพิ่มข้อมูล Marketing Intelligence 2012 - 2013 เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงานด้านการตลาด และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น สมาชิกท่านใดที่สนใจในข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้ามาดาวน์โหลด ข้อมูลได้แล้วที่
more detail
ประเภทและตัวกำหนดของการย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศ กรณีศึกษา ชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การวิจัยเรื่อง ประเภทและตัวกำหนดของการย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศ (IRM) กรณีศึกษา ชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจูงใจการย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ สำรวจความต้องการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังต่างประเทศของคนวัยเกษียณ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในกรุงเทพฯ จากการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball sampling โดยใช้เครือข่ายของ Focal point IRM ชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ เช่น สมาคมญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ชมรมญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ เป็นต้น ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมในการสัมภาษณ์และตอบข้อซักถามระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 ผลปรากฏว่าสามารถประสานงานเพื่อเข้าพบและสัมภาษณ์ได้จำนวน 12 คน (จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยยังต้องขึ้นกับการอิ่มตัวของข้อมูลด้วย) เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลให้กับหัวเรื่องนี้ซึ่งเป็นของประเทศไทยเองเพื่อประโยชน์ในการกำกับแนวนโยบายต่อ International retirement migration (IRM) ของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
more detail
โอกาสทอง ลองสเตย์ ไทย-ญี่ปุ่น
ศักยภาพของไทยต่อการดำเนินการท่อง เที่ยวแบบพำนักระยะยาว
ความต้องการและความพร้อมในการ สนองตอบความต้องการเรื่องการท่องเที่ยวแบบพำนักนานฯ
มาตรฐานที่พักอาศัยของผู้สูงอายุไทย
รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง ลองสเตย์โอกาสทองของการท่องเที่ยวไทยภาคเหนือ

Search Long Stay
คีย์เวิร์ด :
ประเภทที่พัก :
สถานที่ :
งบประมาณ :
 
   Long Stay in Thailand by Maps

 สมัครรับจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าวสารและความ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับ เว็บไซต์
พยากรณ์อากาศ
รายงานสถิติผู้เข้าชม
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด Pageviews

สรุปสถิติในวันที่ 24-07-2560
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด Pageviews

Department of Tourism
National Sport Center, Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
Hot line 24 hrs. 0-2401-1111, Tel. 0-2219-4010-7 ext. 251, Fax 02-216-6512
E-Mail : longstay@tourism.go.th
Copyright (C) 2010 LongStayAtThailand.com All rights reserved.